Veronika Šrek Bromová

Bohemia Výtvarná umělkyně/Visual Artist
About

Veronika Bromová, česká vizuální umělkyňě, se /2011/ vdala za Ivana Šreka a je tedy Veronika Šrek Bromová. Žije mezi Prahou, kde vyučuje na Anglo-Americké Universitě a Stříteží u Poličky, 12 km od Litomyšle.Veronika je umělkyně a Ivan řemeslník, nejen svými profesemi se doplňují a oživují svým estetickým cítěním a svou tvorbou 4ha louky a lesa. Jejich sídlem je usedlost-farma Chaos. http://www.planeta-chaos.cz. Tady najdete některé výsledky naší práce, které je možné si i koupit. V rámci aktivit našeho spolku Planeta Chaos, organizujeme celoroční výstavní a kulturně společenský vzdělávací program pro Galerii Kabinet Chaos zaměřenou na umělce, kteří se vztahují ve své práci k tématu současného venkova a přírody. V rámci aktivit našeho spolku Planeta Chaos, také organizujeme eko-umělecko-řemeslně-terapeutické workshopy pro veřejnost a kreativní pobyty pro jednotlivce i skupiny. Téma workshopů se pohybuje od sebepoznávacích, fotografických, realistickou či intuitivní kresbu různými technikami či materiály.  Vše se odehrává rámci našeho přírodního prostoru. K dispozici je truhlářská dílna. Je možné se zde seznámit s tvorbou dřevěných výrobků ručním a ekologicky šetrným zpracováním a dále s řadou řemesel spojených např. s alternativním stavitelstvím z přírodních místních materiálů, nebo modelováním terénu. Věnujeme se také pěstování rozličných plodin permakulturním způsobem. Jsme součástí sítě hostitelských eko-farem, www.wwoof.cz.kontakt: verbrom@gmail.com

Links